PERspectief
Nr 3 - Februari 2023
Magazine van het
logo-platformerfgoedrenkumvoormail
Een netwerk voor alle organisaties en inwoners die betrokken (willen) zijn bij erfgoed.

Beste erfgoedliefhebbers,
In het nieuwe jaar is het Platform Erfgoed Renkum (PER) volop in actie. De eerste bijeenkomst voor de Open Monumentendagen in september 2023 heeft plaatsgevonden in januari jl. en vervolgstappen worden gezet.
  • We hebben deelgenomen aan de gesprekstafels van de gemeente Renkum over de cultuur- en erfgoedvisie en op 9 februari is er overleg over het uitvoeringsplan.
  • We zijn aan het nadenken over een volgende PER bijeenkomst in maart en mocht u daarvoor wensen en ideeën hebben, laat het ons weten!
  • We hebben enkele evenementen en kijk- en nieuwstips voor u. Kortom het is weer tijd voor een nieuwsbrief.
PERspectief is van en voor de (kandidaat) deelnemers van het PER, wanneer u via dit medium uw berichten wilt delen, laat het ons weten via info@platformerfgoedrenkum.nl.

Lambert van Gils, Ayleen Bijlsma, Marijke Metz, Klaske Koopmans

Cultuur- en erfgoedvisie gemeente Renkum

Het uitvoeringsplan voor de cultuur- en erfgoedvisie van de gemeente Renkum komt 9 februari aan de orde met de deelnemers aan de verschillende gesprekstafels over de visie eind 2022.

Lees meer

Open Monumentendag Renkum 2023

Open Monumentendag Renkum 2023
Volgend overleg op 8 februari over de Open Monumentendag 2023 op 9 en 10 september in de gemeente Renkum met als thema 'Levend Erfgoed Als monumenten konden praten'.

Lees meer

Landelijk en provinciaal nieuws

Ook in de gemeente Renkum is het geen onbekend verschijnsel: kerkgebouwen die aan hun oorspronkelijke functie worden onttrokken. Er is berekend dat in Nederland tot 2030 ca. 1700 kerkgebouwen een andere invulling gaan krijgen. Het is goed vooraf te bedenken wat er dan allemaal kan. Erfgoed Gelderland heeft hiervoor een handreiking gepubliceerd: "De zoektocht naar transformatieruimte geldt natuurlijk over de …

Lees meer
Landelijk en provinciaal nieuws

Foto expositie ‘Markante bomen in het Heelsums Beekdal'

Bomen2-768x420 foto Ulbe Anema
Foto expositie van bijzondere bomen in het Heelsums Beekdal van 28 januari 2023 tot eind april 2023 in het bezoekerscentrum aan de Nieuwe Keijenbergseweg 170 te Renkum.

Lees meer

Van Ooit naar Heden

Van Ooit naar Heden
RTV Connect besteedt in het geschiedenisprogramma Van Ooit Naar Heden aandacht aan één van onze zes dorpen: Heveadorp.

Lees meer

Erfgoed is wat wij belangrijk vinden om voor de volgende generaties te bewaren

Het onderwerp erfgoed is breed: archeologie, gebouwen, landgoederen, verhalen, (museum) collecties, maar ook groen erfgoed, zoals landschap, hagen, bekenstelsels, bomen enz.
Het Platform Erfgoed Renkum (PER) is nog in de startfase. We proberen om zoveel mogelijk mensen en organisaties, die met erfgoed bezig (willen) zijn, te betrekken. Stuur deze e-mail door naar andere belangstellenden. Of schrijf uit bij geen interesse.
Samen geven we toekomst aan het Renkumse erfgoed!
achter boom
Let op: heeft u deze e-mail doorgestuurd gekregen, dan kunt u zich op
PERspectief abonneren
om volgende nummers te ontvangen.
logo-platformerfgoedrenkumvoormail
Email Marketing Powered by MailPoet