Pilogroep

Pilo schoorsteen Jufferswaard

De Pilogroep draagt zorg voor de Jufferswaard en is sinds 2017 één van de vrijwilligersgroepen rondom de Stichting Renkum Beekdal (SRB). De Pilogroep bestond eind 2022 uit 24 vrijwilligers.

De zorg voor de Jufferswaard en voor het gemeentelijk monument daar, de steenovenruïne, bracht ons op de vraag: “Hoe maken we dit erfgoed beter beleefbaar”.

We hebben de Pilo Podwalk gemaakt met de app IZI.travel om een aanzet te geven tot dit doel: Het natuurlijk en cultureel erfgoed in de Jufferswaard is voor iedereen toegankelijk en beleefbaar. Momenteel wordt een begin gemaakt met nog meer culturele activiteiten voor dit doel.

Het College van B&W van de gemeente Renkum heeft 25 mei 2021 besloten om de monumentenstatus toe te kennen aan de “restanten van de steenfabriek in de Jufferswaard te Renkum”. Het voorstel hiervoor was ingediend door wethouder Rolink en het Team Beleid Ruimtelijk Domein.

Zorro uit de Jufferswaard in Renkum
Zorro

In 2022 zijn verschillende activiteiten voortgezet vanuit de Pilogroep, vooral door de schoonmaakbrigade van de Jufferswaard e.o.. Op dit moment vraagt de financiering van de restauratie van de schoorsteen veel aandacht.

Lees het jaarverslag

Schoonmaakgroep Jufferswaard

Plaats een reactie