Stichting Jufferswaard (i.o.)

Pilo schoorsteen Jufferswaard

Sinds begin 2024 is de zorg voor het gemeentelijk monument in de Jufferswaard de taak die een nieuwe stichting formeel tot de hare mag rekenen, nl de “Stichting tot behoud van het monument in de Jufferswaard” in oprichting, kort: Stichting Jufferswaard i.o. De formaliteiten worden naar verwachting deze zomer afgerond en dan kan de i.o.-afkorting verdwijnen.

Omdat dit de hele erfgoedzaak van de Jufferswaard behelst, neemt deze nieuwe Stichting Jufferswaard dus de deelname in het PER over van de Pilogroep.

Sinds 2017 draagt de Pilogroep zorg voor de Jufferswaard. De Pilogroep is en blijft één van de vrijwilligersgroepen rondom de Stichting Renkum Beekdal (SRB). De Pilogroep bestond eind 2022 uit 24 vrijwilligers. De Pilogroep, bestaat nu vooral uit de schoonmaakbrigade van de Jufferswaard e.o.. De nieuwe Stichting Jufferswaard blijft hiermee samenwerken, maar is formeel zelfstandig. De Stichting Jufferswaard is nu de facto de belangrijkste burgerlijke overlegpartner voor de eigenaar beheerder van de Jufferswaard Staatsbosbeheer.

Op dit moment vraagt de financiering van de restauratie van de schoorsteen veel aandacht. Het is gebleken dat daartoe de oprichting van een zelfstandige stichting noodzakelijk was.

In 2022 is vanuit de Pilogroep de Pilo Podwalk gemaakt met de app IZI.travel om een aanzet te geven tot dit doel: Het natuurlijk en cultureel erfgoed in de Jufferswaard is voor iedereen toegankelijk en beleefbaar. De zorg voor hety onderhoud en de doorontwikkeling van deze mediatour ligt nu ook bij de Stichting Jufferswaard i.o..

Het College van B&W van de gemeente Renkum heeft 25 mei 2021 besloten om de monumentenstatus toe te kennen aan de “restanten van de steenfabriek in de Jufferswaard te Renkum”. Het voorstel hiervoor was ingediend door wethouder Rolink en het Team Beleid Ruimtelijk Domein.

Plaats een reactie