Cultuur- en erfgoedvisie gemeente Renkum

Met succes heeft het Platform Erfgoed Renkum (PER) eind 2021 de gemeente gewezen op de noodzaak om het Verdrag van Faro in de cultuur- en erfgoedvisie op te nemen. In het najaar van 2022 organiseerde de gemeente diverse bijeenkomsten om inwoners en cultuur- en erfgoedorganisaties mee te laten denken en praten over de inhoud van de cultuurvisie. Er ligt nu een nieuwe visie die voor de vele deelnemers aan die gesprekken herkenbaar is en waarin de bedoeling van het Verdrag van Faro is opgenomen; dat is een compliment voor de gemeente. Op 9 februari a.s. gaat het gesprek verder over het uitvoeringsplan bij deze visie. Ook de initiatiefnemers van PER zijn daarvoor uitgenodigd en hebben zich aangemeld. Wanneer er nog aandachtspunten zijn die wij mee kunnen nemen, neem dan contact met ons op via info@platformerfgoedrenkum.nl.

Plaats een reactie