Erfgoed participatie Faro

Erfgoed brengt mensen samen en zorgt ervoor dat de omgeving, die snel verandert, vertrouwd blijft. Het Europese Verdrag van Faro benadrukt deze maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. In nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties onderzoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daarom hoe burgerinitiatief en -participatie het beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Nederland is op weg om het Europese verdrag van Faro te gaan ondertekenen.

Het belangrijkste is, dat de mensen centraal staan en niet het erfgoed.

Zie https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro. Of op de pagina: https://erfgoedgelderland.nl/project/verdrag-van-faro/ 

Kijk vanaf minuut 6 t/m 8:30 (de rest mag ook)

Voor overheden en erfgoedinstellingen die nog niet veel participatieprojecten hebben doorlopen, betekent het vaak een nieuwe manier van werken.

Erfgoed is van de inwoners, de waarde zit in het samen doen. De benadering is bottom up en niet top down.

Toerisme niet als doel, maar als leuke bijkomstigheid

Tuin de Lage Oorsprong is een mooi voorbeeld hoe een inwonersinitiatief uitgroeit tot een fraaie tuin, die ook voor toeristen aantrekkelijk is. De geschiedenis van Heveadorp met de tentoonstelling daarbij, is een voorbeeld. Of de Pilo Podwalk. Als vanzelf, dankzij de trots van de inwoners, zijn de activiteiten ook interessant voor toeristen.

Uitgaan van de inwoners heeft wel consequenties voor een visie en een uitvoeringsplan voor cultuur. De initiatieven en wensen van de burgers staan voorop en niet de speerpunten en ideeën van de ambtenaren of van de toeristische partners. Natuurlijk kan het overeenkomen, maar hoe kom je er achter wat de inwoners willen? En bovendien, de inwoners weten zoveel meer!

Plaats een reactie