Landelijk en provinciaal nieuws

Ook in de gemeente Renkum is het geen onbekend verschijnsel: kerkgebouwen die aan hun oorspronkelijke functie worden onttrokken. Er is berekend dat in Nederland tot 2030 ca. 1700 kerkgebouwen een andere invulling gaan krijgen. Het is goed vooraf te bedenken wat er dan allemaal kan.

Erfgoed Gelderland heeft hiervoor een handreiking gepubliceerd:
“De zoektocht naar transformatieruimte geldt natuurlijk over de hele breedte van het erfgoed. Dit onderzoek is echter specifiek gericht op kerkgebouwen. Daarbij blijkt dat de transformatie van kerken bijzonder is en gepaard gaat met veel spanningen. Waardoor komt dat precies? Kerkgebouwen spelen een grote rol in ons collectieve geheugen. Een kerk bouwen was tot diep in de jaren ‘60 de meest eervolle opdracht voor een architect. Ze vormen ankerpunten in ons landschap, onze steden en dorpen en ze zijn verweven met veel levensgebeurtenissen. Kerkgebouwen zijn bovendien belangrijke culturele locaties met onder andere historische schilderingen, interieurs en objecten zoals preekstoelen en regels. Maar kerkgebouwen zijn hun religieuze functie aan het verliezen. Deze ontwikkeling raakt ons dus allemaal, als erfgoedprofessional én als mensen.”

Wie meer wil weten: de handreiking is te vinden op Toekomst Religieus Erfgoed

Plaats een reactie