Leren van Erfgoed Platform Apeldoorn(EPA)

De heer Ben Mouw, voorzitter van EPA, heeft tijdens de bijeenkomst van 3 april verteld hoe het Erfgoed Platform in Apeldoorn werkt. Deze stichting werkt als een vereniging omdat de deelnemersraad het hoogste orgaan is. EPA heeft 21 deelnemende organisaties. Er is ruim 10 jaar geleden gekozen voor de rechtsvorm stichting, om te zorgen dat er slagkracht is wanneer er snel beslissingen moeten worden genomen. Daarvoor was een aantal cultuurhistorische organisaties binnen de gemeente Apeldoorn al vanaf 2008 gezamenlijk actief.

De stichting EPA kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en een Deelnemersraad. Daarnaast heeft EPA professionele ondersteuning vanuit CODA en is een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn tevens bestuurslid. De Deelnemersraad besluit over de jaarrekening, begroting en jaar- en beleidsplannen. Ieder jaar kiest het EPA voor een jaarthema binnen de gemeente Apeldoorn. Recente voorbeelden zijn het 100 jarig bestaan van de buurtschap Laag-Soeren en 2023 staat in het teken van het 100 jarig bestaan van Radio Kootwijk. Veel deelnemers van EPA werken mee door het (mede) organiseren bijv. fiets- en wandeltochten en een feestelijke bijeenkomst en een tentoonstelling.

De deelnemers kunnen initiatieven aandragen om in een komend jaar in aanmerking te laten komen voor financiële ondersteuning om samen te organiseren. De initiatiefnemer is ook de trekker van het evenement of de activiteit.

Plaats een reactie