Open Monumentendag

Na de oproep in de eerste bijeenkomst van het Platform Erfgoed Renkum is min of meer spontaan een Open Monumenten werkgroep voor de gemeente Renkum ontstaan en die is hard aan het werk.

Vertegenwoordigers van de Renkumse Molen, Papiergeschiedenis, Piloschoorsteen, het Kerkje op de Heuvel en Vijf dorpen in ’t Groen zijn samen met 4 anderen enthousiast op weg naar 9 / 10 september om een aantal prachtige monumenten in onze gemeente op de kaart te zetten.

De landelijke Monumentendag heeft dit jaar als thema gekozen voor “Levend Erfgoed” en het ligt voor de hand dat we dat in onze groene gemeente meteen associëren met natuur, zoals beken en bomen. Maar levend erfgoed is ook immaterieel erfgoed.

Wat is immaterieel erfgoed?

Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

Zie website immaterieelerfgoed.nl

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is een dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert in de tijd. In Renkum kan je dan bijvoorbeeld aan papiermaken denken. Vroeger gemaakt in de papiermolens en nu in de overgebleven papierfabrieken, zoals bijvoorbeeld de papierfabriek Schut. Behalve over stenen monumenten is er ook over natuurlijk erfgoed veel te vertellen. Het eeuwfeest van de gemeente Renkum verwerkt de werkgroep eveneens in de route en verhalen.

Plaats een reactie