Open Monumentendag 2023 krijgt steeds meer vorm

Raymond den Burger gaf tijdens de bijeenkomst van 3 april jl. een toelichting op de Open Monumentendag 2023 voor de gemeente Renkum. De Open Monumentendagen zijn een nieuw leven ingeblazen na de oproep in de eerste bijeenkomst van het Platform Erfgoed Renkum in november vorig jaar.

Er is een Comité aan de slag met vertegenwoordigers van het Kerkje op de Heuvel van Heelsum, de papiergeschiedenis Renkum, de Renkumse Molen, de Pilowerkgroep van de stichting Renkums Beekdal, Vijf Dorpen in ’t Groen en enkele mensen op persoonlijke titel. De gemeente Renkum is hiervan op de hoogte en ondersteunt het initiatief van harte.  

Deze groep mensen is vanaf januari enthousiast aan de slag gegaan en heeft de contouren voor de Open Monumentendagen op 9 en 10 september a.s. gereed.

Download de presentatie als PDF >

Het thema voor de Open Monumentendagen landelijk is “Levend Erfgoed” en in verband met het 100 jarig bestaan van onze gemeente besteden we dit jaar ook aandacht aan dat thema. Deze thema’s worden verweven in de historische lijnen van oost naar west en v.v.. De noordelijkste lijn volgt het Rijnspoor, de middelste de Utrechtseweg en de zuidelijkste route is de oudste, langs de oevers van de Rijn. Verweven daarin zijn monumenten, maar ook groene elementen zoals laanbeplanting of bijzondere bomen en vertellen we over beken en water.

En een oproep aan alle (aspirant)-deelnemers van het PER:

Nieuwsgierig geworden en ziet u mogelijkheden deel te nemen in het comité voor de komende jaren, meld u aan via info@platformerfgoedrenkum.nl

Plaats een reactie