Organisatie Platform Erfgoed Renkum

Nu het Platform steeds actiever is, regelmatig bijeenkomt en er initiatieven uit voortkomen moeten we nadenken over een rechtsvorm. Dit is in de bijeenkomst van 3 april al aan de orde geweest. Een stichting zoals Apeldoorn kent met als hoogste orgaan de deelnemersraad en een vaste ondersteuning vanuit een professionele organisatie (CODA) is de vorm die de initiatiefnemers (en de deelnemers van 3 april zo leek het) het meest aanspreekt. Echter Apeldoorn heeft er jaren over gedaan om zover te komen en daarom is de conclusie dat dat op korte termijn niet haalbaar is.

Er is intussen wel een rechtsvorm nodig om praktische dingen te regelen. Zoals vergaderkosten, website, ondersteunen van initiatieven zoals de Open Monumentendagen 2023 en uitwerken van ideeën die zijn ingebracht tijdens de bijeenkomst van 3 april of die eerder al zijn geopperd. Daarom zijn de voorbereidingen gestart om een stichting ter ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum op te richten die zich alleen richt op het faciliteren van PER. Hiertoe zijn drie personen bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Geen van hen is bestuurslid van een van de (kandidaat) organisaties die zich betrokken voelen bij PER.

Plaats een reactie