Platform Erfgoed Renkum en de Cultuurvisie voor de gemeente Renkum

De initiatiefnemers van PER zijn net, als andere cultuurhistorische organisaties en belangstellenden, actief betrokken bij de cultuurvisie en het daarbij behorende uitvoeringsplan van de gemeente Renkum. Voor het uitvoeringsplan zijn alvast een aantal voorstellen ingediend die passen bij de cultuurvisie. Tot 1 juni kunnen er nog projecten ingediend worden, die mogelijk in het uitvoeringsplan komen.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • een project om kinderen van de bovenbouw van de basisschool te betrekken bij cultureel en historisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld de brandweer in de loop van de tijd.
  • Voortzetting van de Open Monumentendagen in de gemeente en
  • het lokale verhaal, naar voorbeeld van andere gemeenten, zoals Apeldoorn. Het verhaal van Apeldoorn.
  • Ontsluiting en digitalisering van de verschillende Renkumse archieven.

Dit zijn initiatieven die alleen van de grond komen door samen te werken en gebruik te maken van expertise die al in de gemeente aanwezig is, binnen organisaties maar ook bij particulieren. De samenwerking is tevens een solide basis om subsidies aan te vragen. Zoals daar landelijk vrijkomen bij de ondertekening van het Verdrag van Faro, de provincie en andere fondsen.

Plaats een reactie