Laten we kansen grijpen!

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd met de gemeente Renkum op maandag 20 november 2023 sprak Raymond den Burger namens de initiatiefnemers van het Platform Erfgoed Renkum. Hij riep de aanwezigen in de Raadzaal op om zich heen te kijken. “Voor je zie je misschien iemand, die van alles weet over die grafheuvel in het natuurgebied, waarvoor je je met hart en ziel inzet. Rechts van je zit iemand, die als beeldend kunstenaar weet te verbeelden dat het erfgoed, waar jij je druk over maakt heel veel eigentijdse waarde heeft. Achter je iemand, die het archief van zijn organisatie voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt, terwijl jij dat van jou zorgvuldig opbergt om het in ieder geval niet verloren te laten gaan. En links zit misschien wel iemand, die de gemeente als zijn broekzak kent en fantastische routes weet te maken, waardoor het verhaal dat al zo lang in je hoofd zit, verteld kan worden!”

Kortom, de deelnemers van de avond hebben elkaar heel veel te bieden. Het Platform Erfgoed Renkum wil organisaties, maar ook niet-gebonden inwoners, die iets hebben met erfgoed, cultuur en natuur in de gemeente Renkum bij elkaar brengen. En vergis je niet: het is echt overal. Natuurlijk in onze musea, op historische plekken en panden in onze dorpen en in het landelijk gebied. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed hebben we tradities, rituelen en verhalen. Het vertelt over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Erfgoed staat middenin de samenleving, biedt kansen en verbindt mensen.

Het Platform Erfgoed Renkum (PER) is geen rechtspersoon. Bewust niet. Het kan en wil niet de plaats innemen of optreden namens organisaties of andere betrokkenen. Het platform is letterlijk een platte vorm, een fysieke en digitale ontmoetingsplek. Wel bestaat het PER uit een aantal mensen, die de schouders er onder hebben gezet om die ontmoetingen te laten plaatsvinden. Zij bespreken suggesties en signalen, gedaan of afgegeven op dit soort ontmoetingen, maar ook daar buiten. Zo wil het PER dit, samen met organisaties en geïnteresseerden om zetten in concrete initiatieven.  

Voorbeelden daarvan zijn:

  • het vastleggen en toegankelijk maken van zoveel digitale informatie over cultuur-, erfgoed- en natuurwaarden van de Renkum en directe omgeving (www.hetverhaalvanrenkum.nl);
  • de vorming en ondersteuning van een Comité, verantwoordelijk voor de organisatie van de Open Monumentendagen in Renkum (veelal het tweede weekend van september, ingeklemd tussen twee Airborneweekenden) en
  • een basisschoolproject waar de leerlingen kennis maken met de rijke historie van onze gemeente.

Al deze initiatieven passen in de uitvoeringsagenda die bij de eerder dit jaar voor de gemeente vastgestelde Cultuurvisie hoort. Terecht wordt in deze visie gewezen op het Verdrag van Faro. “Faro benadrukt de sociale waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de samenleving bij erfgoed. De burger staat centraal bij Faro, in het proces van identificatie, beheer en duurzaam gebruik van (materieel en immaterieel) cultureel erfgoed.”
Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland vertelde meer over het Verdrag van Faro en de kansen die dit biedt. Kansen, die vooral ontstaan door te zien dat en daarna hoe we elkaar kunnen versterken!  De bijeenkomst van 20 november, die PER samen met de gemeente organiseerde, is daarvan een voorbeeld.

Laten wij deze kansen grijpen!   

Plaats een reactie