Stichting Jufferswaard in oprichting

Renkum, 12 mei 2024

Sinds 2017 heeft een toegewijd groepje vrijwilligers zich i.s.m. de Stichting Renkums Beekdal ingezet om te onderzoeken of en hoe de schoorsteen van de steenoven, en mogelijk andere erfgoedelementen en de natuur (vooral de vleermuizen), in de Jufferswaard in Renkum beschermd en waar nodig gerestaureerd kunnen worden. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van het natuurgebied de Jufferswaard.

Na veel gezoek (en oponthoud in coronatijd) is inmiddels duidelijk dat dit haalbaar is, d.w.z. dat er eventueel geld voor te vinden is. De helft is al toegezegd door de provincie, op voorwaarde dat de stichting i.o. zelf de andere helft van het benodigde bedrag vindt. We hebben het dan over het opknappen van de schoorsteen en (voor de vleermuizen) twee ovenkamers van de vlamoven. Deze steenoven was een zgn. “elfmonder vlamoven”, met elf dubbele ovenkamers.

Het project richt zich niet alleen op het behoud van “een hoop stenen”, maar op het sociaal-economisch erfgoed: om niet te vergeten dat nog geen 100 jaar geleden veel Renkumse en Heelsumse (en Heterense en Randwijkse) families afhankelijk waren van een heel karig (en voor sommigen een iets beter) loon dat ze in de vier Renkumse steenovens konden verdienen…als het weer en de bouwwereld meewerkten.

De geschatte kosten voor de restauratie bedragen meer dan 200.000 euro. Er moet nog officieel worden vastgesteld of dit haalbaar is, ook op de lange termijn (inclusief onderhoud) en of het veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd en beheerd.

In 2021 zijn de restanten van de steenfabriek in de Jufferswaard officieel erkend als Gemeentelijk Monument, wat een noodzakelijke stap was om verder te gaan met het project.

Verder is gebleken dat het streefbedrag, nodig voor het opknappen van het monument, alleen haalbaar is, wanneer ook een formele Stichting wordt opgericht die tot doel heeft het Behoud van het Monument in de Jufferswaard.

Daarom zijn Peter van Dijk (voorzitter), Poula Reinhoud (penningmeester), Lambert van Gils (secretaris), Ruud Schaafsma (bestuurslid) en Hidzer Gorter (bestuurslid) bezig met het oprichten van deze stichting. Zij doen dit met financiële ondersteuning van BOEi, een gerenommeerde specialist op dit gebied met Wageningse roots. Ook de netwerksteun van de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) en uiteraard de instemming van Staatsbosbeheer waren welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Jufferswaard: Lambert van Gils.

Email:jufferswaard@heelsumsbeekdal.nl
Website:https://heelsumsbeekdal.nl
Telefoon:0317 312364
Mobiel:06 23447865
Adres:Utrechtseweg 129, 6871 DR Renkum

Plaats een reactie