Pilo Musical

Dit bericht is bedoeld als “Project”, d.w.z. nog slechts een idee. We willen suggesties, betere ideeën, aanvullende ideeën, aanmeldingen om mee te doen etc. oproepen. Het doel van de Pilogroep is: Het natuurlijk en cultureel erfgoed in de Jufferswaard is voor iedereen toegankelijk en beleefbaar. Na de Pilopodwalk is een begin gemaakt met nog meer culturele activiteiten voor dit doel. De werktitel is “Pilo Musical”. Een voorbeeld daarvoor was de theater/muziek manifestatie aan de Waal: “Steenovenvolk” in de zomer van 2022. Momenteel is een eerste gesprek geweest met de Wageningse toneelvereniging WDT om te zoeken naar mogelijkheden om in 2024 of 2025 iets dergelijks als “Steenovenvolk” op touw te zetten voor de Renkumse en Wageningse uiterwaarden. In die jaren wordt de schoorsteen van de steenovenruïne in de Jufferswaard (de Piloschoorsteen) gerestaureerd (als dat ook financieel lukt).

Plaats een reactie