Renkumse Open Monumentendag Commissie in spe

Bijeenkomsten van de Renkumse Open Monumentendag Commissie

Datum en tijd: vanaf 25-01-2023, 19.30 u.

Plaats: in de Vosheuvel bij het kerkje op de heuvel.

Op de PER bijeenkomst van 29 november is door verschillende mensen de wenselijkheid geuit om de Renkumse Open Monumentendag Commissie (ROMC) opnieuw op te starten. Dat idee is inmiddels ver gevorderd.

Raymond den Burger, begonnen als adviseur, is nu een van de trekkers van deze OM commissie in spe. Hij is oud-vicevoorzitter van de vorige monumentencommissie, en in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de monumenteninventarisatie 2003.

Hel landelijke thema voor de open Monumentendagen, nl.: ‘Levend Erfgoed” is door het Renkumse Comité vertaald in “Bomen in het eeuwoude Renkum”. Onze monumentale bomen staan overal.

Het aantal deelnemende ‘monumenten’ zal wellicht niet eens zo beperkt zijn als we dachten voor het eerste jaar. Voor 2023 is in het 2-wekelijks overleg inmiddels een kaart, loop- en fietsroutes en een lijst potentiële deelnemers opgesteld. De potentiële deelnemers (‘monument’beheerders) gaan binnenkort benaderd worden door de leden van het Comité.

De gezamenlijke acties, zoals aankondigingen, materialen, een overzichtkaart, optredens in de pers en waar nuttig/nodig gezamenlijkheid richting Gemeente en Landelijk Bureau Open Monumentendagen zijn al ver gevorderd in de voorbereiding.

Plaats een reactie