Renkumse Open Monumentendag Commissie in spe

Verkenningsbijeenkomst Renkumse Open Monumentendag Commissie

Datum en tijd: 25-01-2023, 19.30 u.

Plaats: nader te bepalen

Op de PER bijeenkomst van 29 november is door verschillende mensen de wenselijkheid geuit om de Renkumse Open Monumentendag Commissie (ROMC) opnieuw op te starten.

Als PER kerngroep wagen we nu een poging om een voorlopige ROMC op te starten ter voorbereiding van de OM dagen in september 2023. Verschillende organisaties hebben al aangegeven mee te willen doen.

Kun jij/ kan iemand van jullie op 25 januari om 19.30 u. komen, op een nader te bepalen plaats, voor een verkennende voorbespreking van de ROMC in spe? Raymond den Burger, komt ook, als adviseur. Hij is oud-vicevoorzitter van de vorige monumentencommissie, en in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de monumenteninventarisatie 2003. Op deze inventarisatie is zowel de nog steeds bestaande puntensystematiek als het leeuwendeel van de monumentenlijst gebaseerd.

Het aantal deelnemende ‘monumenten’ zal misschien nog beperkt zijn het eerste jaar, maar dat wordt later wel uitgebreid als blijkt dat het nuttig is. Voor 2023 is het belangrijk dat er i.i.g. onderling overleg is en waar nuttig gezamenlijke acties, zoals aankondigingen, een overzichtkaart, optredens in de pers en waar nuttig/nodig gezamenlijkheid richting Gemeente en Landelijk Bureau Open Monumentendagen.

Plaats een reactie