Stichting jaarverslag 2023

In de zomer van 2023 is de Stichting ter Ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum (StOPER) opgericht. StOPER was nodig om te dienen als rechtspersoon voor het Platform Erfgoed Renkum (PER) en haar projecten en initiatieven. Op deze manier is het mogelijk om subsidies aan te vragen, fondsen te werven en een bankrekening te openen.

Over 2023 verantwoordt StOPER in een jaarverslag de activiteiten, inkomsten en uitgaven van PER en de initiatieven die zijn uitgevoerd of gestart. Denk daarbij aan bijeenkomsten en per 2023 het weer actieve comité voor de Open Monumentendagen in de gemeente Renkum.

StOPER is met financiële hulp van de gemeente tot stand gekomen. Dankzij de bijdragen van de A.C. van Deventerstichting, stichting Steunfonds Kruiswerk Renkum en de stichting Citer was de organisatie van de Open Monumentendagen mogelijk. De stichting Dorpsplatform Oosterbeek stelde haar bankrekening beschikbaar om zo geld te ontvangen en rekeningen te betalen. De Tuinen van MergenMetz willen we hier ook noemen. Marijke Metz heeft met haar kennis heel veel tijd en energie gestoken in de opmaak van posters, spandoeken, de website en ander materiaal t.b.v. publiteit voor de Open Monumentendagen. En niet de vergeten de vele vrijwilligers die zich inzetten en de hulpvaardigheid van velen. Dank daarvoor!

Het jaarverslag 2023 vindt u hierna.

Plaats een reactie